ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Deltagelse

Enhver med gyldigt kørekort kan tilmelde sig og deltage på et af vore kurser. Personer uden kørekort kan kun deltage som passagerer i bilen. Dette gælder ikke hvis der er tale om Young Driver kurser.
Weekend kurser, endags kurser og halvdags kurser kan gennemføres i egen Land Rover eller mod merbetaling i en af Land Rover Experience Centrets biler.
Det er selvfølgeligt muligt at deltage i andet end Land Rover modeller, dette bedes i givet fald venligst oplyst ved tilmelding, hvis der er tale om et andet 4x4 mærke, så vi kan anbefale et kursus der vil være relevant for den pågældende model.

Tilmelding/depositum

Tilmelding foregår på mail eller via vores hjemmeside. Når Land Rover Experience Center modtager en tilmelding fremsendes en foreløbig bekræftelse. Tilmeldingen er først bindende for Land Rover Experience Center, når depositum kr. 500,00 per tilmeldt person er modtaget, og under forudsætning af at det ønskede kursus ikke er overtegnet. Land Rover Experience Center vil, hvis et kursus er overtegnet foreslå et tilsvarende kursus. Ved modtagelse af depositum vil Land Rover Experience Center fremsende bekræftelse på kursusdeltagelse, samt kvitteret faktura.

Betaling

Betaling af depositum bedes venligst ske umiddelbart efter tilmelding og modtagelse af den foreløbige bekræftelse.
Der betales med MobilePay til nr. 54078 (Tirsbæk Gods) eller overførsel til vor konto i Danske Bank A/S, Vejle Afd. reg.nr 9402 konto nr. 10579503.
Venligst husk i alle tilfælde at oplyse navn og kursusdato.
Tilmeldingen vil først blive registreret og bekræftet når depositum er modtaget.
Resten af kursusgebyret bedes venligst være indbetalt senest 3 uger før kursusstart via bankoverførsel.

Afbestilling

Alle kan komme i en situation, hvor det kan være nødvendigt, uanset årsag, at annullere sin tilmelding. Det er desværre nødvendigt for Land Rover Experience Center at beregne et afbestillingsgebyr hvis størrelse afhænger af hvornår en eventuel afbestilling foretages.
Afbestillingsregler. Ved eventuel afbestilling er reglerne for tilbagebetaling af kursusgebyr som følger:
Mere end 30 dage før kursusstart – det indbetalte kursusgebyr tilbagebetales minus kr. 100,00 pr. tilmeldt person til dækning af administrationsomkostninger.
Mellem 30 og 14 dage før kursusstart – det indbetalte kursusgebyrer returneres minus 50%.
Mellem 14 og 3 dage før kursusstart – det indbetalte kursusgebyrer returneres minus 75%.
Mindre end 3 dage før kursusstart og/eller ved udeblivelse – hele kursusgebyret erlægges som afbestillingsgebyr.

Annullering af kurser

Land Rover Experience Center forbeholder sig ret til at annullere planlagte kurser, hvis der skulle indtræffe forhold som er uden for vores indflydelse og/eller forhold som efter vores skøn vil gøre det umuligt at gennemføre et planlagt kursus. Et 2-dages kursus kan ligeledes blive annulleret, hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal tilmeldinger (minimum 4 biler/8 personer). Skulle dette ske vil det erlagte kursusgebyr blive returneret fuldt og helt.

Bortvisning fra kursus

Skulle det usandsynlige ske, at en deltager ved sin adfærd forhindrer kursets afvikling, med forsæt generer eller er voldelig overfor andre kursusdeltagere eller instruktører, samt ved forsætlig uforsvarlig og faretruende kørsel bringer andres liv og ejendom i fare, vil vedkommende efter én advarsel fra en af de tilstedeværende instruktører, uden yderligere varsel blive bortvist fra kurset. Det erlagte kursusgebyr vil i givet fald ikke blive refunderet.

 • SÅDAN BESTILLER DU

  For reservation ring
  40 33 98 02 eller e-mail ibh@lrexperience.dk

 • HVAD SKAL MAN MEDBRINGE

  Som et minimum skal du medbringe et gyldigt kørekort, behageligt udendørs tøj og robust fodtøj.

 • FORSIKRING

  På vores kurser og events er du fuldt forsikret, når du kører i en af vores Land Rovere med en instruktør til stede.

 • VILKÅR OG BETINGELSER

  Klik her for at se vores fulde handelsbetingelser.

 • TILGÆNGELIGHED

  Venligst informere os om særlige behov på forhånd. Vores faciliteter er ikke rullestole venlige.

 • INDLØS DIT GAVEKORT

  Kontakt os på tlf. eller e-mail for at indløse dit gavekort.

Land Rover Experience – Tirsbækvej 135 – 7120 Vejle Øst