TIRSBÆK SLOTET HISTORISK STED

TIRSBÆK SLOT

Tirsbæk slot

Tirsbæk Slot ligger på nordsiden af Vejle Fjord ca. 6.5 km øst for Vejle by mellem høje skovklædte skrænter i en sidedal til Vejle Fjord. Den trefløjede hovedbygning er opført på et middelalderligt voldsted af Iver Lunge. Slottets nord- og østfløj er fra ca. 1550, mens tårn og vestfløj er kommet til i 1577. Komplekset blev gennemgribende omdannet i midten af 1700 tallet, hvor også den store park blev anlagt som en terrasseret renæssancehave øst for slottet. Parken stod færdig i 1745, bl.a. med et vinbjerg - det ældste eksisterende i Danmark. Parken omgives af et 2.5 m højt kampestensdige.

Mange slægter har ejet Tirsbæk gennem tiderne (bl.a. Lunge, Dyre, Linde, von Benzon, Becker, Schack). Slottets 'grå dame', den smukke skomagerdatter fra Horsens - Maren Loss - går igen som straf for at have slået sin mand godsejeren Christen Linde ihjel. De to blev gift i januar måned 1752, han døde under mystiske omstændigheder få år efter. Den barnløse enke Maren Loss giftede sig igen med den flotte ridefoged Jørgen Hvas, som købte sig til en adelstitel og navnet Hvas de Lindenpalm. Deres eneste barn, datteren Christine, blev gift med eventyreren Brigader William Halling, som havde gjort tjeneste i Vestindien. Halling byttede efter få år Thyrsbæk - som det hed dengang - med Dronninglund og Christine døde fattig i Bredsten. Flere slægter ejede derefter på skift Tirsbæk.

Et andet skomagerbarn - H.C. Andersen - besøgte Tirsbæk onsdag den 16. juni 1830 og skrev i sin dagbog 'Gaarden er ganske antik med skydehuller, voldgrave og vindebro og med et stort taarn, hvor jeg saae et fælt fangehul, hvor der endnu sad store jernringe i muren'

Siden 1912 har godset været i den nuværende ejers familie, og bebos i dag af 3 generationer. Slottet blev erhvervet af H.N. Andersen, ØK’s stifter, som bryllupsgave til datteren Astrid (kaldet Adda) Andersen og svigersøn Frode Neergaard. Adda Andersen er født og opvokset i Siam (Thailand), hvorfra mange af antikviteterne i slottets stuer stammer. H.N. Andersen blev kaldt 'den hvide elefant' og der findes mange steder i huset figurer der hentyder hertil. H.N. Andersens tipoldebarn Hans Henrik Algreen-Ussing står i dag som hovedejer og daglig leder af godset. Godsets tilliggende er 182 ha ager, 11 ha eng, 200 ha skov og ca. 8 tønder land park. Der hører 13 beboelseshuse, en tidligere smedje, bageri og 2 vandmøller under Tirsbæk.

Stedet drives som kombineret land- og skovbrug, med væsentlige biindtægter i form af husudlejning, både til private og til virksomheder. De tidligere avlsbygninger er løbende blevet renoveret; kostalden drives som eksklusivt selskabslokalisation restaurant Slotsstalden - se mere på www.slotsstalden.dk Den gamle grisestald er nu hovedsæde for et internationalt brillestel-agentur. Slottet fik nyt tag og kobbertagrender i 1998 i et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Endvidere er der de senere år udvidet med diverse større enkelt-arrangementer (f.eks. julemarked, kunst- og havemesser, Georg Jensen udstillinger på slottet, lancering af nye 4-hjulstrækkere med terrænkørsel) - dette specifikt for at rejse penge til den økonomisk meget krævende istandsættelse af slottet, avlsbygningerne og parken. Nyeste tiltag er udlejning af skov- og terrænarealer til ledertræning, virksomhedsdage og events.
Tirsbæk bestræber sig på at fremstå som en dynamisk virksomhed, der sin høje alder til trods, følger med tiden. Det er imidlertid vigtigt, at denne udvikling ikke sker på bekostning af de tilhørende store kulturværdier og at stedet fortsat kan danne ramme om familiens private liv.

Læs mere om Tirsbæk Slot på www.tirsbaekgods.dk
Hans Henrik Algreen-Ussing
Godsejer

 • SÅDAN BESTILLER DU

  For reservation ring
  40 33 98 02 eller e-mail ibh@lrexperience.dk

 • HVAD SKAL MAN MEDBRINGE

  Som et minimum skal du medbringe et gyldigt kørekort, behageligt udendørs tøj og robust fodtøj.

 • FORSIKRING

  På vores kurser og events er du fuldt forsikret, når du kører i en af vores Land Rovere med en instruktør til stede.

 • VILKÅR OG BETINGELSER

  Klik her for at se vores fulde handelsbetingelser.

 • TILGÆNGELIGHED

  Venligst informere os om særlige behov på forhånd. Vores faciliteter er ikke rullestole venlige.

 • INDLØS DIT GAVEKORT

  Kontakt os på tlf. eller e-mail for at indløse dit gavekort.

Land Rover Experience – Tirsbækvej 135 – 7120 Vejle Øst