POLITIK FOR COOKIES

PRIVATLIVSPOLITIK FOR LAND ROVER EXPERIENCE

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Land Rover Experience Danmark behandler dine personoplysninger.

DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Land Rover Experience Danmark – Tirsbæk Gods
CVR-nummer: 29683174
Tirsbækvej 135
7120 Vejle Øst

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Ved brug af vores hjemmeside:
Behandling af dine henvendelser forud for salg: Personoplysninger der afgives via online formularer, chatfunktion mv. forud for et salg benyttes til behandlingen af den specifikke henvendelse.
Hvis du i forbindelse med henvendelsen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor og dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookie-politik.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, præferencer. Behandlingsgrundlag: Samtykke.

Behandling af dine henvendelser i forbindelse med salg: Personoplysninger der afgives via online formularer, chatfunktion mv. i forbindelse med et salg anvendes til at kontakte dig med henblik på behandlingen af den specifikke henvendelse, fx henvendelser, bestilling af specifikke tilbud samt andre services, der kan bestilles via hjemmesiden. Hvis du i forbindelse med henvendelsen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor og dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookie-politik.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger. Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt.

Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores individuelle kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve. Dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookie-politik her.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cookie-data, online brugeradfærd, køretøjsoplysninger, præferencer.
Behandlingsgrundlag: Samtykke.
Ved videregivelse af dit samtykke: Interesseafvejning.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik.
Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd og ved brugerundersøgelser med tilknyttede konkurrencer anvendes der i tillæg almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer.
Behandlingsgrundlag: Samtykke

Hjemmesidestatistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og tilknyttede ydelser.
Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd.
Behandlingsgrundlag: Samtykke

Vi behandler oplysninger om dig til neden stående formål:

Kundetilfredshedsundersøgelser: For at følge op på kundetilfredsheden på tværs af markedet og få input til løbende forbedring af kundeservicen, modtager og behandler vi dine personoplysninger ifm. gennemførsel af kundetilfredshedsundersøgelser.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, køretøjsoplysninger, oplysninger om seneste køb.
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse

Markedsføring per brev: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at sende markedsføring per brev målrettet til dig.
Dette kan ske på baggrund af oplysninger vi har fra offentlige lister og/eller fra dit kundeforhold hos os.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, køretøjsoplysninger, præferencer, andre offentlige oplysninger.
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse.

Optagelser til brug for markedsføring: For branding og markedsføring af vores produkter og services indhenter vi dit samtykke til at anvende optagelser af dig i vores markedsføringsmateriale. Fx billedmateriale til sociale medier, hjemmesider og brochurer.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger som fx navn, billeder, video.
Behandlingsgrundlag: Samtykke.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med de i politikken anførte formål videregiver vi dine personoplysninger til følgende andre kategorier af modtagere:

a) Jaguar Land Rover Ltd.

b) Samarbejdspartnere som British Car Import, Nic Christiansen Gruppen, Aut. Land Rover forhandlere og aut. Service værksteder.

f) Sociale medier (fx Facebook, LinkedIn).

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EØS

Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller lande, der har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Disse lande har en databeskyttelseslovgivning, der svarer til lovgivningen i EØS, for så vidt angår dine oplysninger.

Hvis vi deler dine oplysninger med virksomheder, der er hjemmehørende uden for (i) EØS eller (ii) lande med et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau som defineret i GDPR kap. 5, indgår vi aftale med disse virksomheder om, at de skal håndtere dine oplysninger på tilsvarende grundlag som os. I sådanne tilfælde sikrer vi, at de overførte oplysninger er beskyttede. Nærmere oplysninger om relevante overførsler og behandlinger kan fås ved henvendelse til os.

OPBEVARING OG SLETNING

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 5 år fra den enkelte behandling, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

PLIGTMÆSSIG INFORMATION

De oplysninger vi indsamler til persondatabehandling vil i nogle tilfælde være obligatoriske, det vil sige nødvendige for at kunne kontakte dig, levere ydelsen, foretage kreditvurdering osv. I forbindelse med gennemførelsen af den konkrete persondatabehandling vil vi oplyse dig om hvilke oplysninger der er obligatoriske. Modtager vi ikke de obligatoriske oplysninger kan vi ikke levere den ønskede behandling eller ydelse.

DINE RETTIGHEDER

 • Du har følgende rettigheder:
 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Ved at kontakte den Dataansvarlige på ovenstående kontaktoplysninger, eller ved at skrive til

  JGN@LREXPERIENCE.DK

  Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

  Sidst opdateret: 22.03.2021

  Land Rover Experience – Tirsbækvej 135 – 7120 Vejle Øst