VILKÅR OG BETINGELSER

LAND ROVER EXPERIENCE
VILKÅR OG BETINGELSER

VIGTIGT - DISSE BETINGELSER GÆLDER FOR ALLE GÆSTER, DER DELTAGER I EN LAND ROVER EXPERIENCE OPLEVELSE. Ved at booke et kursus eller et arrangement accepterer du nedenstående vilkår, så sørg for, at du læser dem omhyggeligt.

1 INFORMATION OM OS OG HVORDAN MAN KONTAKTER OS

1.1 Vi er Land Rover Experience Center Danmark, et firma registreret i Danmark med CVR nummer 29683174. Vi har til huse på og drives af Tirsbæk Gods, Tirsbækvej 135, 7120 Vejle Øst.

1.2 Du kan kontakte os ved at ringe eller skrive til os ved hjælp af de kontaktoplysninger der er nævnt øverst på hjemmesiden eller i menuen Om os.

1.3 Hvis vi skal kontakte dig, gør vi det enten ved at skrive til dig på den e-mail du har brugt i forbindelse med din reservation eller på telefon.

2 VORES AFTALE MED DIG

2.1 Vores bekræftelse af din reservation fremsendes via e-mail, med angivelse af hvad der er aftalt af dato, tid, antal deltagere, ønsker til Land Rover model samt pris. Gældende betingelser i en aftale er beskrevet nedenstående.

2.2 Hvis vi ikke kan acceptere din reservation, informerer vi dig om dette. Dette kan skyldes, at oplevelsen er fuldt booket, ikke længere er tilgængelig, fordi vi har identificeret en fejl i prisen eller i beskrivelsen af ​​oplevelsen, eller fordi vi ikke er i stand til at opfylde dine specificerede krav.

3 TILMELDING TIL ET KURSUS

Tilmelding foregår på mail eller via vores hjemmeside. Når Land Rover Experience modtager en tilmelding fremsendes en foreløbig bekræftelse, samt almindelige bestemmelser for deltagelse på et kursus. Tilmeldingen er først bindende for Land Rover Experience, når depositum kr. 500,00 per tilmeldt person er modtaget, og under forudsætning af at det ønskede kursus ikke er overtegnet. Land Rover Experience vil, hvis et kursus er overtegnet foreslå et tilsvarende kursus. Ved modtagelse af depositum vil Land Rover Experience fremsende bekræftelse på kursusdeltagelse, samt kvitteret faktura. Du skal sikre dig, inden du deltager på et kursus, at have læst de fremsendte praktiske informationer og kan overholde både de fremsendte bestemmelser og de her nævnte generelle betingelser.

4 ÆNDRINGER TIL RESERVATIONER

4.1 Hvis du ønsker at foretage en ændring i en reservation, bedes du kontakte os. Vi vil fortælle dig, om ændringen er mulig, og hvis det er muligt, vil vi fortælle dig, om dette vil medføre ændring i prisen eller tidspunktet for oplevelsen eller andet, der vil have indflydelse på din anmodede ændring. Vi vil bede dig om at bekræfte den ønskede ændring. Hvis vi ikke kan foretage ændringen, eller konsekvenserne af at foretage ændringen er uacceptable for dig, kan du annullere din tilmelding (se klausul 6 - ‘Dine rettigheder til at annullere tilmelding’).

4.2 Vi kan foretage ændringer i selve oplevelsen, indhold, varighed og andet. Skulle det ske, vil vi underrette dig, og du bedes derefter indenfor 8 dage kontakte os for at bekræfte eller annullere din tilmelding. Du vil, hvis du vælger at annullere din deltagelse, få det indbetalte kursusgebyr refunderet. Forudsat at du ikke allerede deltager på et kursus eller en event.

4.3 Når vi accepterer at foretage ændringer i din reservation, vil den ændrede reservation af et kursus være underlagt samme bestemmelser som den tidligere reservation.

5 AFVIKLING AF KURSER

5.1 Vi afvikler det aftalte kursus på den dato og det klokkeslæt, der er angivet i din reservationsbekræftelse og altid på Land Rover Experience Center, Tirsbæk.

5.2 Hvis den bestilte oplevelse er et gavekort, skal reservation foretages inden for 24 måneder efter den udstedelsesdato der fremgår af gavekortet. Gavekortet skal fremvises ved ankomsten til Land Rover Experience Centret.

6 ANNULLERING OG AFBESTILLING

6.1 CLand Rover Experience Center forbeholder sig ret til at annullere planlagte kurser, hvis der skulle indtræffe forhold som er uden for vores indflydelse og/eller forhold som efter vores skøn vil gøre det umuligt at gennemføre et planlagt kursus. Skulle dette ske vil det erlagte kursusgebyr blive refunderet fuldt og helt.

6.2 Afbestilling. Reglerne for afbestilling træder i kraft når du har indbetalt depositum og modtaget vores bekræftelse på din deltagelse. Alle kan komme i en situation, hvor det kan være nødvendigt, uanset årsag, at afbestille en tilmelding. Det er desværre nødvendigt for Land Rover Experience Center at beregne et afbestillingsgebyr hvis størrelse afhænger af hvornår en eventuel afbestilling foretages.
Afbestillingsregler. Ved eventuel afbestilling er reglerne for tilbagebetaling af kursusgebyr som følger:
Mere end 30 dage før kursusstart – det indbetalte kursusgebyr tilbagebetales minus kr. 100,00 pr. tilmeldt person til dækning af administrationsomkostninger.
Mellem 30 og 14 dage før kursusstart – det indbetalte kursusgebyr returneres minus 50%.
Mellem 14 og 3 dage før kursusstart – det indbetalte kursusgebyr returneres minus 75%.
Mindre end 3 dage før kursusstart og/eller ved udeblivelse – hele kursusgebyret erlægges som afbestillingsgebyr.

6.3 For at afbestille din reservation hos os, bedes du kontakte Land Rover Experience Danmark på den e-mailadresse, der er angivet i din reservationsbekræftelse. Du bedes i givet fald oplyse navn og kursusdato.

7 TILBAGEBETALINGER

7.1 Er det aftalt at depositum eller det fulde kursusgebyr vil blive refunderet for et ikke afholdt kursus, vil dette ske via en bankoverførsel til din konto.

8 VORES RETTIGHEDER TIL AT ANNULLERE EN TILMELDING

8.1 Vi kan til enhver tid annullere en reservation ved at skrive til dig, hvis:

8.1.1 du ikke indbetaler det aftalte beløb til os, når det forfalder og du fortsat stadig ikke betaler inden for syv (7) dage efter, at vi har mindet dig om, at betalingen skulle have fundet sted.

8.2 Land Rover Experience Center forbeholder sig ret til at annullere et planlagt kurser, hvis der skulle indtræffe forhold som er uden for vores indflydelse og/eller forhold som efter vores skøn vil gøre det umuligt at gennemføre det planlagte kursus.

9 PRIS OG BETALING

9.1 Prisen på kurser er den pris, der er angivet på vores hjemmeside under menuen kurser og fanen priser.
Priser på events er ofte individuelle og skræddersyet efter ønsker og indhold. Fra priser kan ses under menuen event og priser.

9.2 Vi accepterer betaling med:

9.2.1 MobilePay til nr. 54078 (Tirsbæk Gods) eller bankoverførsel til vor konto i Danske Bank A/S, Vejle Afd. reg.nr 9402 kontonummer 10579503.

9.3 Der betales et depositum ved reservation af et kursus. Først når depositummet er betalt vil vi registrere din tilmelding og du vil modtage en bekræftelse fra os. Resten af kursusgebyret bedes venligst være indbetalt senest 3 uger før kursusstart via MobilePay eller bankoverførsel.

9.4 Ved firmaarrangementer fremsendes fakturaen på e-mail.

10 VORES ANSVAR FOR TAB ELLER SKADER.

10.1 Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar over for dig, i henhold til dansk lovgivning. Dette inkluderer ansvar for personskade forårsaget af vores, vores medarbejders, samarbejdspartneres eller underleverandørers uagtsomhed.

10.2 Din sikkerhed har vores højeste prioritet, men du anerkender, at nogle af oplevelserne, især enhver off-road og kørselsoplevelse, indebærer en risiko for skade på både dig og din ejendom. Ved at deltage i sådanne oplevelser accepterer du, at du deler ansvaret for at opretholde din egen og andres sikkerhed og ejendom ved dine egne handlinger eller adfærd.

10.3 Vi er under ingen omstændigheder ansvarlig over for dig i forbindelse med enhver form for ansvar opstået på grund af din manglende overholdelse af eller bevidst tilsidesættelse af almindelige regler for kørsel, bevidst hasarderet og voldsom kørsel eller tilsidesættelse af Land Rover Experience instruktørens instrukser.

10.4 Ved kørsel i egen bil, kan Land Rover Experience under ingen omstændigheder bringes til ansvar for eventuelle skader på egen bil. Al kørsel i egen bil foregår på den enkelte førers/ejers ansvar, hvorfor det også er den enkeltes forsikring, der skal dække eventuelle skader.

11 HVORDAN VI BRUGER DINE PERSONLIGE DATA

11.1 Vi indsamler kun personlige data, der er nødvendige for at levere de produkter og tjenester, du har anmodet om. Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for det for at kunne levere disse produkter og tjenester. Vi kan også beholde data for at overholde vores juridiske forpligtelser, svare på forespørgsler og løse eventuelle tvister, for at imødekomme vores legitime interesser og for at håndhæve vores rettigheder.

11.2 Vi deler muligvis dine personlige data:

11.2.1 med de tredjeparter, der har brug for at håndtere det, så vi kan levere de produkter, tjenester, du har tilmeldt dig eller anmodet om, for eksempel leverandører af betalingsbehandling;

11.2.2 med Jaguar Land Rover Ltd og tilknyttede firmaer ie., importør, aut. forhandlere og aut. værksteder, i overensstemmelse med de dataanvendelser, der er angivet i vores fortrolighedspolitik;

11.2.3 hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele dine personlige data for at overholde juridiske eller regulatoriske forpligtelser eller anmodninger, for at håndhæve disse eller undersøge og/eller understøtte faktiske eller mistænkte overtrædelser.

11.3 Vi har sikkerhedsforanstaltninger på plads i henhold til gældende lovgivning med vores samarbejdspartnere for at sikre, at dine data opbevares sikkert og bruges i overensstemmelse med de formål, der er beskrevet i vores fortrolighedspolitik.

11.4 For at få yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger personlige data, der leveres til os via vores website, skal du besøge vores fortrolighedspolitik ved hjælp af linket i bunden af ​​denne webside.

ANDRE VIGTIGE VILKÅR

12.1 Vi kan om nødvendigt overføre vores rettigheder og forpligtelser til en anden organisation, i henhold til de her nævnte bestemmelser.

12.2 Vi må kun overføre dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation, hvis du skriftligt accepterer dette.

12.3 Denne aftale er mellem dig og os. Ingen anden person eller organisation har nogle rettigheder til at håndhæve ​​disse bestemmelser. Ingen af ​​os behøver at blive enige med nogen anden person eller organisation for at afslutte aftalen eller foretage ændringer i de bestemmelser der gælder for aftalen.

12.4 Hver af klausulerne i disse vilkår fungerer separat. Hvis en domstol eller relevant myndighed beslutter, at nogen af ​​dem er ulovlige, forbliver de resterende afsnit i fuld kraft og virkning.

12.2.3 with third parties in the event we sell or buy any business or assets;

12.2.4 if we are under a duty to disclose or share your personal data in order to comply with any legal or regulatory obligation or requests, or in order to enforce these Terms or to investigate actual or suspected breaches.

12.3 We have safeguards in place with our service providers to ensure that your data is kept securely and used in accordance with the purposes set out in our Privacy Policy.

12.4 For full details on how we will use personal data supplied to us via our UK websites, visit our Privacy Policy using the link at the bottom of this webpage.

13 BETINGELSER FOR DELTAGELSE PÅ ET KURSUS ELLER EN EVENT

13.1 Forudsætninger

13.1.1 Alle chauffører skal have et gyldigt kørekort. Du bliver bedt om at fremvise dit kørekort på dagen ved ankomst, så sørg for at medbringe det når du deltager i et kursus eller en event på Land Rover Experience Center. Manglende kørekort kan resultere i, at du ikke kan deltage på kurset eller eventen.

13.1.2 Hvis dit kørekort er udstedt uden for Danmark, skal dit kørekort ligeledes medbringes og fremvises.

13.1.3 Passagerer på et kursus kan deltage mod tillægsgebyr.

13.1.4 For unge off-roaders oplevelser

▪ er mindst 14 år gammel med en minimumshøjde på 1,40 meter
▪ ikke har nogen forringelse af deres syn, således at de ikke opfylder den standard, der kræves af loven for kørsel
▪ må ikke bruge nogen form for håndholdt enhed under kørsel
▪ bærer altid sikkerhedssele, mens han/hun er i køretøjet
▪ overholder alle rimelige anmodninger fra vores instruktører
▪ ledsages til enhver tid af en ansvarlig voksen.

13.2 Almindelige betingelser

13.2.1 Din fysiske tilstand

Ved at deltage på et kursus eller en event accepterer du at:

(a) du ikke kender til omstændigheder, der kan diskvalificere dig fra at køre;

(b) du ikke i øjeblikket lider af nogen fysisk eller mental tilstand, der kan begrænse eller forringe din årvågenhed eller køreevne, og som du ikke har informeret os om;

(c) dit syn opfylder den standard, der kræves til kørsel.

Kurset kan være uegnet hvis man lider af større og alvorlige rygproblemer, nakkeproblemer, hjertesygdomme (eller andre lignende tilstande). Det kan også i perioder være uegnet for dem, der er gravide.

13.2.2 Dine forpligtelser

Du accepterer at:

(a) Mens du deltager på et kursus eller en event, vil du til enhver tid følge alle lovlige instruktioner og andre relevante regler, der er meddelt dig.

(b) Du vil ikke på noget tidspunkt, mens du deltager på et kursus eller en event, være under indflydelse af alkohol, stoffer eller medicin, som kan forringe din årvågenhed og køreevne. Du vil opføre dig på en sikker, passende og forsvarlig måde.

(c) Du vil til enhver tid under kurset eller eventen, udvise den nødvendige opmærksomhed.

(d) Hvis du lider af et handicap, der kan forringe din adgang til de faciliteter og / eller køretøjer, der bruges på kurset eller eventen, bedes du informere os om dette, inden du deltager, så vi om muligt kan foretage de nødvendige og tilgængelige justeringer.

(e) Du er selv ansvarlig for opbevaring af enhver ejendel, du har med på kurset eller eventen. Vi tager ikke ansvar for ejendele, der efterlades på LRE-centret eller i biler, mens vi er ude at køre.

(f) Du skal til enhver tid bære sikkerhedssele under kørsel.

(g) Du er ansvarlig for eventuelle hastigheds- og parkeringsbøder, der opstår, mens du kører køretøjet, og dermed er underlagt gældende lovgivning.

(h) På ethvert tidspunkt kan du trække dig tilbage fra at deltage på et kursus eller en event, i begge tilfælde skal du underrette en instruktør på stedet, der vil være behjælpelig med at arrangere eller give dig anvisninger på det videre forløb og sikre afgang fra stedet.

13.2.3 Børn

(a) Ethvert barn, der deltager på et kursus eller en event, skal ledsages af en forælder eller værge, og en sådan forælder eller værge accepterer at være ansvarlig for barnet og sikre, at de overholder betingelserne i denne paragraf 13.

(b) Børn skal sidde i køretøjet i et passende børnesæde / sædepude i forhold til deres alder og højde som krævet af loven, levering og montering af børnesæde/ sædepude er alene forældrenes / værgers ansvar.

(c) Bemærk, at der er meget begrænsede faciliteter for ikke-deltagende børn og familiemedlemmer på vores Land Rover Experience Center. Børn skal være under opsyn af en forælder eller værge til enhver tid, mens de er på Land Rover Experience Centret og vil til enhver tid være forældrenes eller værges ansvar.

13.2.4 Dyr

Kæledyr eller dyr af enhver art er ikke tilladt i Land Rover Experience Centrets faciliteter eller i bilerne (undtagen førerhunde, hørehunde og registrerede hjælpehunde) og bør for at undgå tvivl ikke efterlades i køretøjer, der er parkeret ved Land Rover Experience Centret. Vi forbeholder os ret til at kontakte relevante myndigheder, hvis der observeres efterladte dyr uden opsyn som viser sig at være i nød.

14 SÆRLIGE BETINGELSER FOR EVENTS

14.1 Virksomheder eller grupper, kan forespørge eller booke et arrangement og vil modtage tilbud på basis af antal deltagere, varighed og indhold.

14.2 Efter modtagelse af din skriftlige accept af det fremsendte tilbud, sender vi dig en skriftlig bekræftelse af din reservation, eventuelt sammen med en faktura på den samlede pris for arrangementet. Beløbet skal betales fuldt ud inden arrangementet finder sted og i overensstemmelse med de aftalte skriftlige betalingsbetingelserne og/eller de betingelser der er anført på fakturaen. Et arrangement er ikke bekræftet, før vi modtager din skriftlige accept.

14.3 Ændringer af bookinger: Der kan foretages ændringer i en reservation (antallet af deltagere og dato) op til 30 dage før datoen for eventen. Ændringer, der er meddelt mindre end 30 dage før datoen for eventen, vil blive behandlet individuelt eller efter vores annulleringsregler. Ændring i antal deltagere der ikke har indflydelse på det aftalte antal biler/instruktører vil ikke aktivere annulleringsreglerne.

14.4 Annullering:

Til orientering følger nedenstående vores regler for annullering. Annulleringsreglerne træder i kraft når vi har modtagelse bekræftelse på arrangementet - almindelige kalenderdage er gældende:
Mere end 30 dage før aftalte arrangement - 10% af arrangementsprisen + moms
Mellem 30 og 14 dage før aftalte arrangement - 25% af arrangementsprisen + moms
Mellem 14 og 4 dage før aftalte arrangement - 50% af arrangementsprisen + moms
Mindre end 4 dage før aftalte arrangement - 100% af arrangementsprisen + moms

Version 1

Udstedt marts 2021

Land Rover Experience – Tirsbækvej 135 – 7120 Vejle Øst